O NAS

Odnowa w Duchu Świętym

… czyli coś o nas.

Kim jesteśmy? Odnowa w Duchu Świętym to ruch w Kościele katolickim, który skupia rzesze ludzi na całym świecie. Należą do niego zarówno świeccy jak i duchowni, młodzi i starsi a nawet dzieci i całe rodziny. Założycielem tego ruchu jest sam Duch Święty.

Nasz cel. Celem Odnowy w Duchu Świętym jest ożywienie naszej wiary w Jezusa Chrystusa, przywrócenie nam żarliwości pierwszych chrześcijan oraz przemiany naszego życia.

Duch Święty. Dla pierwszych chrześcijan Duch Święty nie był abstrakcją ale Osobą, która obdarza nowym życiem, siłą, odwagą i entuzjazmem. I tak naprawdę nic się nie zmieniło. Bóg udziela nam dzisiaj obiecanego Ducha, który daje nam łaskę radości życia w wierze. Dlatego zapraszamy do wspólnoty ludzi, którzy podobnie jak Ty pragną doświadczyć mocy Ducha Świętego. Spotykają się oni co tydzień na modlitwie, uczestniczą w Seminarium Odnowy w Duchu Świętym, organizują Forum Charyzmatyczne. To wszystko po to, aby człowiek mógł doświadczyć tego, iż JEZUS ŻYJE!!!

Lider i opiekun wspólnoty

dummy_photo

Lider Lucyna Czyszczoń

Opiekun: Ks. Andrzej Totzke

 

Jak to się zaczęło?

 

Nasza wspólnota

Bóg – Jezus żyje i działa pośród nas współczesnych ludzi. Każdy z nas może doświadczyć Jego wielkiej miłości, która daje autentyczne szczęście i pokój. Miłość Jezusa przytula mocno człowieka by leczyć jego zranienia i grzechy, bez względu jak wielkie by były, jego pamięć, jego chore relacje… Wystarczy tylko otworzyć się i pozwolić Jemu działać w swoim życiu.
Jesteśmy tutaj, bo spotkaliśmy żywego Boga-Jezusa. Każdy z nas może podzielić się krótszą lub dłuższą historią, która zaświadcza o duchowym i fizycznym uzdrowieniu go przez Niego. Razem we wspólnocie chcemy uwielbiać naszego wspaniałego Boga, coraz bardziej Go poznawać, i świadczyć wszędzie jak wielką jest Miłością. Jezus żyje, bo zostawił nam swojego Ducha – Ducha Świętego. To właśnie ten Duch Święty przemienia nas na lepszych. Bez Ducha Świętego nasza wiara, nasza modlitwa, nasze bycie w Kościele byłoby martwe, nudne, i niezrozumiałe. Dzięki Duchowi Świętem, którego zostawił nam Pan Jezus, wszystko staje się żywe, ciekawe, i zrozumiałe. Dzieki Duchowi Świętemu możemy otworzyć swoje serce na Boga i Go pokochać. Bez Ducha Świętego nie jest to możliwe!
Jesteśmy wspólnotą charyzmatyczną, in. „Odnową w Duchu Świętym”. Jest to jeden z ruchów, który zrodził się w Kościele Katolickim po Soborze Watykańskim II w lata 60 – tych XX wieku. Dlaczego Odnowa w Duchu Świętym? Ujmując to najprościej, abyśmy mogli przeżywać swoją wiarę i relację do Boga – Jezusa w sposób żywy poprzez dary i charyzmaty. A to może tylko dać Duch Święty – trzecia osoba Trójcy Świętej.
Nazwa „ Jezus z nami” narodzila się w 2005 roku pod natchnieniem „Listu o Eucharystii” Jana Pawła II. Właśnie w tym dokumencie nasz Papież nawiązał do uczniów z Emaus w ewangelii św. Łukasza. Apostołowie nie rozpoznali od razu Zmartwychwstalego Pana, zasmuceni jego śmiercią. A On, Jezus, był z nimi przez cały czas, ale apostołowie rozpoznali Go dopiero przy “łamaniu chleba” (Łk 24,13-35).
.Jezus z nami – bo mamy pewność, że Jezus jest z nami pośród różnych zmagań naszego życia. Jezus z nami – bo daje On nam poznać się najpełniej przy “łamaniu chleba” podczas każdej Eucharystii.
Początki naszej wspólnoty sięgają połowy lat 90. Na przełomie prawie 13 lat mieliśmy kilku duchowych opiekunów. Od 7, 8 lat wspólnota zaczęła ukierunkowywać się na Odnowę w Duchu Świetym. Nad naszą „trzodą” czuwa „pasterz” ks.Andrzej Maślejak TCh.
Jesteśmy wspólnota modlitewną. Modlitwa jest punktem wyjścia i bazą naszego funkcjonowania każdego z nas z osobna i jako wspólnota. W oparciu o modlitwę i rozeznawanie duchowe podejmujemy wszelkie działania jako wspólnota. Jej centrum stanowi Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu.
Nasza wspólnota wstawia się modlitewnie w różnych intencjach, przede wszystkim podczas posług muzyczno – modlitewnych na I piątek miesiąca w czasie Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie, podczas Mszy Świętych dla młodych każdej niedzieli o godzinie 8:00 wieczorem., podczas rekolekcji, wyjazdów ewangelizacyjnych. Jednym z ważnych rysów i form modlitwy naszej wspólnoty jest śpiew . W ramach naszej wspólnoty działa zespół wokalno – ewangelizacyjny „Vox Domini”.
Chcesz zmienić swoje życie? Pragniesz Pana Boga w swoim życiu? Pragniesz nawiązać osobistą relację z Jezusem? Przyjdż do nas!!! Spotkania formacyjne naszej wspólnoty odbywają się w każdy piątek po Mszy Świętej o godz. 7:30pm (z wyjątkiem każdego pierwszego piątku miesiąca, kiedy to mamy Mszę Świętą z modlitwą o uzdrowienie)
SERDECZNIE CIĘ ZAPRASZAMY!!!