Forum charyzmatyczne

“Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże pragnę, aby on już zapłoną”

 19, 20, 21 września 2014

 Prowadzi Ks. Piotr Glas