VII Forum Charyzmatyczne

Oto czynię wszystko nowe

Przynosi Pokój i Radość

Duch Święty - odkryj Jego moc w swoim życiu...

Droga do Boga

zaczyna się w Twoim wnętrzu...

Twoje Słowo

jest lampą dla moich stóp...

Forum 2015